zarzad@ospmikolajew.pl

608 598 165

LOKALIZACJA

Łódź, Plonowa 18

Zarząd

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

Prezes
Ireneusz Wieczorkiewicz
Naczelnik/Wiceprezes
Damian Wieczorkiewicz
Wiceprezes
Dominik Gruchot
Zastępca Naczelnika
Dawid Baczyński
Skarbnik
Sylwia Pawlik
Sekretarz
Emilia Karpicka-Jadczak
Gospodarz
Adam Piątkowski
Zastępca Gospodarza
Andrzej Mucha
Członek Zarządu
Dariusz Sandurski

CZŁONKOWIE KOMISJI REWIZYJNEJ:

Przewodnicząca
Ewa Majchrzak
Wiceprzewodnicząca
Beata Stańczykowska
Członek Komisji
Maciej Kowalski
Podziel się: