Ochotnicza Straż Pożarna
Łódź - Mikołajew

ospmikolajew@gmail.com

608 598 165

LOKALIZACJA

Łódź, Plonowa 18

Historia

KRÓTKA HISTORIA

W roku 1928 od północnej strony miasta Łodzi, we wsi Mikołajew gmina Rąbień, powstaje Ochotnicza Straż Pożarna. Założycielem OSP w Mikołajewie byli Galc Ernest i Galc Henndrich.
Pomieszczenia na remizę ofiarował Galc Ernest, który był pierwszym prezesem, zaś funkcję naczelnika sprawował Kwas Jan. Patronat nad jednostką sprawowała Michalina Gajda, bardzo zasłużona dla jednostki OSP. Jednostka liczyła 30 osób. Jednostka była wyposażona w beczkowóz i ręczną sikawkę na wozie konnym. Do pożaru druhowie wyjeżdżali po zauważeniu łuny lub powiadomieniu przez mieszkańców.

W roku 1932 zawiązano własną orkiestrę, która z przerwami istniała do 1970 roku.

1945 roku większość mieszkańców opuściła wieś wraz z wojskiem niemieckim porzucając swoje gospodarstwa.

W 1947 roku nastąpiła reorganizacja i zgodnie z zarządzeniem Komendanta Głównego Straży Pożarnej terenowe straże objęte zostały przez jednostki zawodowe. Jednak przy tym oddziale powołana została sekcja ochotnicza. Pierwszym sekcyjnym oddziału XXIII został ogniomistrz Henryk Woźniak, a od 1945 prezesem był dyrektor szpitala druh dr med. Stanisław Słomczyński.

Po powołaniu w 1956 roku do życia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych i opracowaniu statutu przez zarząd główny związku OSP jednostkę w Mikołajewie przemianowano na organizację ochotniczą. Prezesem został wybrany druh Florian Gajda.

W dniu 7.06.1959 roku społeczeństwo doceniając działalność stowarzyszenia OSP w Mikołajewie funduje pamiątkowy sztandar.

W latach 1948-1956 członkowie OSP społecznie wybudowali budynek świetlicy na przekazanym przez Radę Narodową placu przy ulicy Plonowej 29/31 naprzeciw strażnicy.

W 1956 roku jednostka otrzymała nowy sprzęt do gaszenia. Wóz konny zamieniono na samochód bojowy marki Mercedes otrzymany od komendy PSP. Zawiązana została łączność telefoniczna i zainstalowano syrenę na budynku strażnicy.

W pierwszych krajowych zawodach pożarniczych w Zabrzu 1964 roku drużyna jednostki OSP Mikołajew zdobyła drużynowo II miejsce i srebrne medale, a indywidualnie druh Ryszard Wódczyński zajął pierwsze miejsce. Prezesem był wtedy druh Wasilewski Alfons, a członkami zarządu Gajda Florian, Nowik Eugeniusz, Widawski Zbigniew, Janczarek Roman i Pyciak Kazimierz.

Od 1964 roku prezesem ponownie został druh Gajda Florian, który funkcję tą pełnił do 1974 roku.

Z okazji 40-lecia we Wrześniu 1968 roku odbyła się uroczystość przekazania jednostce nowego sztandaru.

W 1971 roku 35 strażaków z OSP Mikołajew w czynie społecznym pracowało przy wywożeniu gruzów z terenu pod budowę Zamku Królewskiego w Warszawie. W tym okresie druhowie brali również udział w gaszeniu dużych pożarów, m.in. gaszenia budynków i hangaru na terenie lotniska w Aleksandrowie, oraz w dniu 11.05.1971 w gaszeniu Katedry łódzkiej.

Po wybudowaniu kina Iwanowo przestaje działać w maju 1975 w naszej świetlicy Kino Czajka. Od tego momentu świetlica zaczyna pełnić inną rolę, bardziej otwiera się na potrzeby mieszkańców – dzieci i dorosłych.

Skład zarządu 1974-1978:
Prezes – Widawski Zbigniew
Naczelnik – Stępień Aleksander
Sekretarz – Wilczak Ewa
Skarbnik – Janczarek Roman
Gospodarz – Król Józef
Członek – Nowik Zenon
Członek – Klarecki Janusz
Członek – Roda Jan
W tym okresie zarząd OSP zostaje postawiony przed ciężką próbę. Jednostka przeżywa kryzys finansowy. Brakuje między innymi pieniędzy na konieczny remont stropów świetlicy. Brakuje również dopływu nowych członków.

W 1978 roku zostaje wybrany nowy zarząd OSP:
Prezes – Kozłowski Jan
Naczelnik – Stępień Aleksander
Sekretarz – Roda Jan
Skarbnik – Wódczyński Ryszard
Gospodarz – Nowik Zenon
Członek – Król Józef
Członek – Janczarek Roman
Członek – Wódczyński Władysław
Zarząd postanawia przywrócić dawną wartość bojową jednostki oraz znaleźć środki finansowe na przeprowadzenie niezbędnych remontów.

W latach 1980-1981 przeprowadzone zostają prace remontowo – budowlane. W latach 1981–1992 w szeregi wstępują młodzi druhowie, którzy po intensywnych szkoleniach odnoszą sukcesy na zawodach sportowo – pożarniczych. Wspólnie z radą osiedla organizowane są ciekawe imprezy dla dzieci i dorosłych.

W lutym 2001 zostaje wybrany nowy zarząd w składzie:
Prezes – Kozłowski Jan
Naczelnik – Wieczorkiewicz Ireneusz
Sekretarz – Drzewiecki Zdzisław
Zastępca Naczelnika – Maciejewski Andrzej
Skarbnik – Głuchowska Michalina
Gospodarz – Janczarek Henryk
Członek – Szalkowski Wacław
Członek – Stępień Aleksander
Członek – Granosik Antoni
W latach 2001-2004 druhowie OSP w czynie społecznym i ze środków własnych przeprowadzili przebudowę wnętrza świetlicy. Zainstalowano sanitariaty, zmodernizowano scenę oraz zaplecze kuchenne.

W kolejnych latach zarząd występował do Urzędu Miasta Łodzi o fundusze na przeprowadzenie kapitalnego remontu budynku świetlicy, a także na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego. W związku z częstymi awariami samochodu marki Żuk, w roku 2001 OSP Mikołajew otrzymało nowy lekki samochód ratowniczo – gaśniczy Renault Master.

W latach 2004-2008 przeprowadzono kapitalny remont budynku świetlicy, założono nowy dach, podłogę, drzwi, zamontowano okna, oświetlenie, oraz tynki zewnętrzne i wewnętrzne.

W 2008 roku OSP wzbogaciło się o nowy średni samochód ratowniczo – gaśniczy podwoziu Mercedesa Atego.

W latach 2005-2008 jednostka otrzymała bardzo wiele profesjonalnego sprzętu do gaszenia pożarów oraz ratownictwa drogowego.

Od roku 2006 skład zarządu przedstawia się następująco:
Prezes – Kozłowski Jan
Naczelnik – Wieczorkiewicz Ireneusz
Sekretarz – Drzewiecki Zdzisław
Zastępca Naczelnika – Maciejewski Andrzej
Zastępca Naczelnika – Filipek Przemysław
Skarbnik – Wieczorkiewicz Wiesława
Gospodarz – Filipek Mirosław
Zastępca gospodarza – Mucha Andrzej
Członek – Granosik Antoni

Podziel się: